Bioscope 는 사용자에게 효과–비용간에 밸러스 개선을 목적으로 약제, 식품과 화장품에 대한 기술 및 신소재를 연구, 개발 및 분포하는 회사이다.

 

Bioscope 의 연구들은 아이디어 – 투자 – 협력인 모형으로 개발하게 된다. 아이디어부터 출발, 타당성 주제에 대해는 Bioscope가 제품을 개발하기 위한 과학의 파트너와 협력, 투자할 것이다. 현재 시점까지, Bioscope는 23 개 이상의 연구 주제를 실시했으며 특허증을 발급하는14개의 요청서를 제출, 사용 비용/효과에 대한 파견적인100 종류의 신소제를 출시했다. Bioscope는 나노형 활성물질 가공 기술,Phagepy 식물 미네랄 농축 기술, Novaskin 경비 약물 전달 기술인 새로운 기술 3 가지를 베트남 시장에 출시했다.

 

게다가, Bicoscope는 큰 과학 함량을 가진 신소재를 조사, 분포, 마케팅한다. 현재, Bioscope는 병을 예방하여 건강,아름다움을 관리하는 데에 높은 품질, 독창적인 기술,뛰언난 효과가 있는 제품을 출시하기 위한 미국, 일본, 프랑스, 벨기에,폴란드, 조지아, 한국, 중국, 대만, 태국,덴마아크,노르웨이,호주, 브라질, 인도, 아르헨티나 등이 국가로 수십 공급자와 협력했다.

Bioscope Vietnam

Trụ sở chính: Số nhà 10, đường 1D, KDC Melosa Khang Điền, Khu phố 3, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

No. 10, 1D street, Melosa Khang Dien, Quarter 3, Phu Huu Ward, District 9, Ho Chi Minh, Vietnam

Giấy chứng nhận ĐKKD MST: 0105293554 - Được cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM | Cấp ngày: 23/09/14

Chi nhánh Hà Nội: Số 25, ngõ 2, tổ 32, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

No.2/25, 32 group, Trung Kinh street, Trung Hoà​ ward, Cau Giay district, Hanoi

Business registration certificate number: 0105293554

Hotline: 0982.298.820 | Email: hangbui@bioscope.vn

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon