Bui Thi Thu Hang.jpg

Hang Bui - CEO

Chúng tôi hiểu rằng, dịch vụ khách hàng là động lực để phát triển

dang viet hung_edited.jpg

Hung Dang -CTO

​Bioscope là công ty nhỏ nên phải cạnh tranh bằng sự khác biệt

40568580_10213418387396045_3804030384920

Mai Tran - North CEO 

​Làm dịch vụ trong một thị trường không chuẩn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực